Daně

Nabízíme mimo jiné tyto služby:

  • zpracování, sestavení a podání daňových přiznání právnických i fyzických osob
  • zpracování, sestavení a podání daňových majetkových přiznání a přiznání k dani z přidané hodnoty, aj.
  • zatřízení majetku do odpisových skupin včetně stanovení pořizovacích cen jednotlivých částí majetku
  • řešení daňové optimalizace
  • … a mnoho dalšího